Use the wisdom of the crowd

Felix De Clerck (30, lijstduwer Kamer CD&V West-Vlaanderen) en Arne Vandendriessche (31, 4de plaats Open Vld Vlaams Parlement West-Vlaanderen), twee jonge kandidaten van twee verschillende partijen pleiten onomwonden voor meer betrokkenheid. En steunen daarmee volmondig de oproep van David Van Reybrouck (G1000) om een minister van Participatie en een Open Ministerie te installeren.

g1000We worden tijdens deze campagne vaak geconfronteerd met het wantrouwen van de burger voor politici. ‘De politiek’ wordt nu vaak met een scheef oog bekeken. Wij begrijpen dat want ook wij vinden dat politiek anders georganiseerd moet worden.

Studies wijzen uit dat het traditionele middenveld wegdeemstert, dat het vertrouwen in de politiek laag is en dat politieke partijen niet in het bovenste schuif van de burgers liggen. Mensen liggen nochtans wél wakker van maatschappelijke uitdagingen, of het nu infrastructuurwerken zijn, cultuur, ecologie of financiën… en hebben daar wél een mening over. De vele burgerinitiatieven en acties tonen duidelijk aan dat er grote interesse is, maar er zijn momenteel nog te weinig manieren om dit te kanaliseren. Maar al te vaak worden belangrijke dossier na de beslissing tegengehouden door een enkeling of door een comité. Wij denken dat we de mensen beter voor de beslissing in het bad trekken.

De politiek heeft de waarheid niet in pacht. Dat moeten we durven toegeven en daarom moeten we de inspraak beter stroomlijnen. Er is te veel kennis in onze samenleving dat nu onbenut is. Zij die zich niet engageren in een politieke partij of in het klassieke middenveld moeten ook de mogelijkheid krijgen om mee te werken aan beslissingen. We moeten ervoor zorgen dat we door een kwalitatieve inspraak betere ideeën krijgen en meer draagvlak vinden voor besluiten.

Op alle niveaus én voor concrete dossiers willen wij de bevolking meer betrekken bij de besluitvorming. En dit van A tot Z. Geen enge interpretatie van participatie maar the full monty. Ondertussen bestaan heel wat subtiele vormen van burgerparticipatie en directe democratie. Neem Finland, dat op 1 maart 2012 zijn grondwet veranderde om het principe van een ‘Open Ministerie’ te introduceren. Elk voorstel dat 50.000 handtekeningen (of 1,7 procent van de stemgerechtigde bevolking) achter zich krijgt, moet door het parlement behandeld worden. Via een website kunnen de Finnen op een beveiligde manier commentaar geven en amendementen indienen. De website laat toe de evolutie van het voorstel doorheen de politieke en administratieve molen te volgen.

Volledige transparantie is ons credo. Wij pleitten volmondig en in koor om in België, Vlaanderen, West-Vlaanderen, Kortrijk, … datzelfde pad te bewandelen. Alles is voorhanden om dit goed te organiseren. De technologische vooruitgang stelt ons perfect in staat om een verfijnd systeem uit te werken waarbij je als beleidsmaker in een veilige en transparante omgeving kan gebruik maken van alle tot nu toe onbenutte kennis. Onze elektronische identiteitskaart (eID) is daar trouwens een perfecte tool voor.

Dus, beste politici, “don’t panic, but organize”. We mogen als politiek geen schrik hebben van complete transparantie en participatie. We moeten ons politiek bestel echter wel herorganiseren zodat we de energie en kennis die duidelijk bij veel burgers aanwezig is ten volle te gebruiken om zo tot betere, meer gedragen wetgeving te komen. Om dit te realiseren zouden we het best van al een ministe