Studenten kiezen voor job bij zwembad en vuilniskar

Helft meer jobstudenten bij stadsbestuur KORTRIJK – Dit jaar zullen er bij de Kortrijkse stads- en OCMW-diensten 240 studenten werken. Ruim de helft meer dan twee jaar geleden. Schepen van Mensen Arne Vandendriessche is tevreden over dit grote aantal en spreekt over een win-winsituatie. “De jobstudenten leren de stad kennen en verdienen iets bij, wij kunnen ons personeel makkelijker een verdiende vakantie gunnen en we krijgen ook feedback van hen.”

Door axel vandenheede

Werken voor stad of OCMW Kortrijk, het kan al een tijd. Alleen zit er de laatste jaren een enorme evolutie in het aantal beschikbare jobs voor studenten. “In 2016 waren er bij de stad 156 jobstudenten aan de slag”, stelt Arne Vandendriessche (Open VLD), schepen van Mensen. “In april 2017 heb ik Koen Byttebier als schepen opgevolgd en steeg dat aantal al tot 207. Dit jaar zullen we zelfs 240 jobstudenten hebben. Daarvoor heeft de stad 240.000 euro vrijgemaakt.”

“Problemen om voldoende jongeren te vinden hebben we niet. Vorig jaar, bijvoorbeeld, stelden 401 studenten zich kandidaat. We moeten dus een selectie doorvoeren.” Dat kan door bijvoorbeeld te bekijken welke jobs de studenten het meest zien zitten. Arne Vandendriessche: “Werken in onze zwembaden blijft het populairst. Vorig jaar stelden zich 78 studenten kandidaat. Ook werken in de bibliotheek (58 kandidaturen in 2017) spreekt velen aan.”

Dienstverlening

Dat veel werkende studenten hun handen willen vuilmaken, blijkt uit het aantal geïnteresseerden voor onder meer huisvuilophaling. “Vorig jaar konden we daarvoor 34 jobstudenten gebruiken en die plaatsen raakten allemaal opgevuld. Als we de studenten vragen waarom ze net dat willen doen, krijgen we te horen dat de vroege uren interessant zijn en de job goed betaalt.” Met een week werken bij de stad kan je als jobstudent tot 494 euro verdienen.

De Kortrijkse schepen benadrukt dat werken met gemotiveerde jongeren interessant is voor zowel stad als OCMW. “In de eerste plaats geven we de jongeren zo kansen om ervaring op te doen bij ons en ook een centje bij te verdienen”, aldus nog Arne Vandendriessche. “Dankzij hen kunnen we bovendien vlot inspelen op periodieke personeelsnoden of momenten waarop we extra volk kunnen gebruiken. Het is belangrijk dat we het jaar door een goede dienstverlening aanbieden en de werking van de teams niet in het gedrang komt.”

Joris Vanraes, gewestelijk vakbondssecretaris van ACV Openbare Diensten, meent dat het qua verloning en inzet van jobstudenten goed loopt bij stad Kortrijk. “Als vakbond hebben we de indruk dat de jobstudenten op een correcte manier worden betaald”, stelt hij. “De jobstudenten worden ingezet om personeelsleden te vervangen die met vakantie gaan. Daar kunnen we niets op tegen hebben. Het zou anders zijn mochten jobstudenten bepaalde functies het hele jaar door bemannen. Dat gebeurt gelukkig niet.”

Schepen Vandendriessche stelt verder dat jobstudenten zowel tijdens als na hun actieve periode belangrijke ambassadeurs van de stad zijn. “Wanneer zij werken bij de stad als positief zij werken bij de stad als positief ervaren, dan zullen ze daarover spreken met vrienden en medestudenten. Zo werken we aan ons imago als aantrekkelijke stad en goede werkgever. Andere belangrijke voordelen volgens mij zijn dat leidinggevenden bij de stad zo met nieuwe generaties kunnen samenwerken en die jobstudenten binnen onze teams voor een nieuwe dynamiek zorgen. Voor de jobstudent zelf zijn er ook voordelen: zij of hij krijgt de kans om de overheid als moderne organisatie te leren kennen. Ze voelen ook sneller aan wanneer ze op een flexibele manier kunnen ingaan op geboden kansen.”

Jongeren die zich kandidaat willen stellen als jobstudent, houden vanaf nu het best de website en sociale media van stad Kortrijk in de gaten. Ze kunnen zich ook inschrijven op de vacaturenieuwsbrief voor studenten die bij elke vacature wordt verstuurd. “Nu al heeft zich spontaan een 200-tal studenten kandidaat gesteld”, aldus nog de schepen.

Motivatie

“Iemand moet wel minstens 17 zijn of worden in het jaar van de aanstelling”, besluit Arne Vandendriessche. “Zij of hij moet een bewijs van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen en de volledige periode van de aangeduide keuzes beschikbaar zijn. Van elke potentiële jobstudent vragen we ook een motivatie.” Daarin moet zij of hij uitleg geven over de keuze voor stad Kortrijk en voor een bepaalde job.” Wie al ervaring opdeed als jobstudent bij stad Kortrijk, krijgt voorrang.

Krant van West-Vlaanderen/Kortrijk-Menen – 09 Mar. 2018

Arne Vandendriessche

About Arne Vandendriessche

  •  

Leave a Comment