Het Laatste Nieuws (05/04/2013)

NIEUW EVENEMENTENBELEID MOET VERGRIJZING STOPPEN

05-04-2013

De stad Kortrijk vergrijst. “We zitten met een gigantisch imagoprobleem en dreigen zelfs het Benidorm aan de Leie te worden”, waarschuwt gemeenteraadslid Arne Vandendriessche (Open Vld), die de steun geniet van burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Een nieuw evenementenbeleid moet de kentering inluiden. Zomerconcerten en een nieuw festival op het Budastrand kunnen bijvoorbeeld jongeren naar Kortrijk lokken.

20130405---Persselectie-5-april-2013-11Steeds meer jonge gezinnen ontvluchten Kortrijk. “We moeten de toenemende vergrijzing in onze binnenstad een halt toeroepen”, zegt Van Quickenborne. “Ik zal niet toelaten dat alle ziekenhuiscampussen (de Sint-Niklaaskliniek wijkt voor een woonzorgcentrum, nvdr.) rusthuizen worden. Kortrijk heeft nood aan jonge gezinnen om de stad gezond te houden. Het zijn die jonge mensen die belastingen betalen en voor de nodige sociale controle zorgen.”

Eindejaarsgebeuren

Volgens de stad is één van de redenen waarom Kortrijk er niet in slaagt om jonge gezinnen aan te trekken het mank lopende evenementenbeleid.”Er is geen uitgebouwde en gestructureerde dienst”, zegt Vandendriessche. “Het draaide vroeger rond ‘verdeel en heers’. Iedereen kreeg een potje en mocht met dat potje zijn of haar ding doen. Neem nu het vorige geflopte eindejaarsgebeuren. Dat kostte 331.918 euro (!) en werd betaald door zes stadsdiensten, citymarketing, de vereniging Feest in Kortrijk (FIK, nvdr.) en het handelsdistrict. Zo kan je geen gezellig gebeuren organiseren en geen duidelijk verhaal brengen.”De stad grijpt in. De vzw FIK verdwijnt. “Terecht”, vindt voorzitter Koen Byttebier. “Buiten formaliteitsmeetings en het goedkeuren van het programma voor Sinksen en deels ook de 11 juli feesten en eindejaar gebeurde er veel te weinig met die vereniging.”

Meer sponsoring

Vandendriessche werkt samen met schepenen An Vandersteene (N-VA) en Bert Herrewyn (sp.a) aan één nieuwe overkoepelende structuur voor grote evenementen zoals Sinksen, Student Welcome Concert en het eindejaarsgebeuren. Ook hernemen de zomerconcerten in het Begijnhofpark vanaf dit jaar en helemaal nieuw is een festival op het Budastrand vanaf 2014.”Er komt één leidende ambtenaar, maar ieder evenement krijgt eveneens zijn eigen projectmanager zoals Marnix Theys voor Sinksen en Dries Vandenberghe voor de zomerconcerten. Al het geld vliegt in één pot. We zullen meer met minder doen. Niet enkel door subsidies binnen te halen, maar ook door meer in te zetten op sponsoring. Neem nu het eindejaarsgebeuren. Daar werd het gigantische bedrag van 1.200 euro sponsoring opgehaald. Komaan zeg. Dat moet stukken beter. Ook het communiceren over de evenementen moet beter. De nieuwe structuur, een naam wordt nog gezocht, moet vanaf de tweede helft van het jaar draaien”, besluit Arne Vandendriessche.

PETER LANSSENS
© 2013 Het Laatste Nieuws