De Morgen (14/05/2014)

Kortrijk wil misdaad bestrijden met app

‘Buurtinformatienetwerken zijn ouderwets. Mensen moeten vlotter de politie kunnen verwittigen’
vincent van quickenborne, burgemeester kortrijk (open vld)

De stad Kortrijk wil sociale media inzetten voor haar preventie- en veiligheidsbeleid. Bedoeling is dat burgers op termijn via een app misdrijven zullen kunnen melden aan politie en hulpdiensten.

Gezamenlijk sneller alarm slaan bij misdrijven en criminaliteit. Dat is het doel van ComProNet, een Nederlands systeem dat erop gericht is snel hulp te bieden bij incidenten. Burgers en lokale autoriteiten kunnen via hun smartphone aangeven dat ze getuige zijn van een misdrijf of ongeval. Zo worden politie en andere gebruikers van het netwerk opgeroepen om ondersteuning te bieden. Ook foto’s kunnen meteen gedeeld worden. Het systeem, dat ook via Twitter werkt, geeft via de gps van smartphones de locatie van gebruikers door, zodat hulpverleners zo weinig mogelijk tijd verliezen.In de Nederlandse steden Groningen, Assen en Schiphol is de applicatie al een tijdje een succes. Sinds enkele maanden bekijkt ook Kortrijk de mogelijkheden om het systeem in de West-Vlaamse stad uit de bouwen. “Vandaag kennen we de buurtinformatienetwerken”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld). “Maar die werken nog op een ouderwetse manier: via mail en trage computers. Mensen moeten vlotter de politie kunnen verwittigen.”Tegen het einde van het jaar zou een eerste proefproject op beperkte schaal moeten draaien.Uiteraard rijst de vraag of zulke apps privacygewijs wel legaal zijn. “Het gaat hier om gerechtelijke gegevens”, klinkt het bij de Privacycommissie. “Die zijn beschermd. De burger mag feiten altijd aan de politie melden, maar enkel en alleen aan de politie.”Foto’s van misdrijven mogen niet zomaar openbaar gemaakt worden. Om een foto te maken van iemand die een overtreding begaat, zou je toestemming moeten vragen aan de persoon in kwestie. Onlangs zagen we dat met beelden van dashcams die op Twitter gedeeld werden. Zulke beelden mogen aan de politie getoond worden, maar niet aan de internetgemeenschap. Dat ligt gerechtelijk zeer gevoelig.”Dat weten ze ook in Kortrijk. Daarom is er beslist de app aanvankelijk in een gesloten circuit te gebruiken. Alleen bevoegd en geautoriseerd personeel zoals wijkagenten, brandweerlui en gemeenschapswachten zullen het systeem in een eerste fase kunnen gebruiken.”Het is een moeilijke oefening”, zegt politieraadslid Arne Vandendriessche (Open Vld), een van de drijvende krachten achter het project. “We zullen zeker rekening houden met de bestaande privacyregels. Pas in een tweede fase zal het systeem – afhankelijk van wat de wetgeving ons toelaat – uitgerold worden naar burgers.”Aanvankelijk zal de app gebruikt worden om niet-dringende misdrijven zoals sluikstorten en hondenpoep te signaleren. Later zullen ook gevaarlijkere situaties zoals inbraken en geweldpleging via de app gemeld worden.Opmerkelijk: Van Quickenborne is niet aan zijn proefstuk toe. In 2012 lanceerde hij – als kandidaat-burgemeester – een gelijkaardige app. Met Qortrijk of Meldpunt 1777 konden Kortrijkzanen foto’s van kapotte fiets- of voetpaden uploaden.

JOHANNA LAURENT

© 2014 De Persgroep Publishing