Open Vld: Arne Vandendriessche geen kandidaat-voorzitter

Ik heb in september 2015 én vorige week telkens een opinie neergeschreven. Geen anonieme kritiek of uitgekiende precampagne naar het kandidaatschap van voorzitter maar een oprechte (scherpe) analyse met naam en toenaam. Mijn twee hoofdboodschappen waren steevast:

  • Een oproep om onze basisprincipes (onze liberale kapstokken) terug stevig te zetten. Die kapstok is nodig om de huidige politieke uitdagingen aan op te hangen om zo rechtlijnige liberale oplossingen te vinden.
  • De komende voorzitterschap verkiezing gebruiken om een inhoudelijk, democratisch debat te houden. Ons zo opnieuw als ideeënpartij op de voorgrond te plaatsen. We mogen deze opportuniteit dus niet zomaar laten voorbij gaan.

Zonder overdrijven heeft me dit honderden reacties (van leden, afdelingen, lokale mandatarissen,) opgeleverd. Onverwacht waren snel alle formele vereisten voor het kandidatuurschap voor voorzitter ingevuld. De rode draad doorheen deze reacties is erg duidelijk: het verlangen om onze basisprincipes terug manifester naar voor te brengen. Om terug het marktleiderschap op te eisen.

Tijdens mijn gesprek met de voorzitter heb ik deze verdedigd. We spraken elkaar geruime tijd. Het was een open, rechttoe-rechtaan gesprek. Ik moet eerlijk bekennen dat hetgeen ik van haar hoorde, hoopvol was.

Na haar analyse, verzekerde ze me dat er tijdens de periode van de voorzitterverkiezing een plan-debat zal komen. Ook zonder tegenkandidaat. Een plan dat – met concreet aangehaalde, liberale ingrediënten – moet leiden naar groei. Ik ben dan ook tevreden dat mijn aangehaalde bezorgdheden en analyses ook in M34 worden gedeeld én dat mijn twee hoofdvragen lijken ingevuld te geraken.

Als jonge liberaal, een zittende voorzitter uitdagen, is vaak een opstap tot politieke herkenbaarheid gebleken. Maar mocht het me enkel voor de airplay te doen zijn, had ik alle tv- en radiovragen de voorbije dagen dankbaar aangenomen. Naast het feit dat mijn bedrijf voor belangrijke groei-jaren staat, heeft de huidige voorzitter me dan ook overtuigd de juiste persoon te zijn om ons door de komende (groei)jaren heen te loodsen. Ikzelf zal als liberale ondernemer en militant de partij blijven steunen en mijn mening geven indien ze daarom vraagt.

Arne Vandendriessche
0478347832