16/02/2016
  •  
  •  

Open brief aan mijn partij

Geachte Open Vld,
Beste partij,

image001

Ik ben in mijn pen gekropen. Opnieuw. Maar nu spreek ik u rechtstreeks aan. De boodschap is dezelfde als diegene ik enkele maanden geleden verkondigd heb. In een bredere context geplaatst, met meer body en denkwerk. Iets minder impulsief dus. Deze boodschap wordt door vele mensen ondersteund, zeker in uw onderbuik: ‘onze overtuiging verliest het steevast van strategie en u verschuift steeds meer naar een onnatuurlijk, onliberaal hoekje. Daar waar de klappen vallen dan nog. Op de keper beschouwd, komt steeds één zaak naar boven: u hinkt steevast op twee benen, blaast tegelijkertijd warm en koud. Liberalen lijken soms de nieuwe tsjeven: enerzijds-anderzijds.’ Ik hoop dat u, mijn liefste partij, mijn brief zal zien als een constructieve aanklacht, een pleidooi voor duidelijkheid. Een positieve liberale queeste naar rechtlijnigheid zowaar. Komaan, gas geven.

Wat is de hamvraag? Waarom stemmen mensen op een bepaalde partij? Mensen stemmen op een partij die betrouwbaar is, perspectief brengt maar tegelijkertijd ook degelijk & voorspelbaar is. In mijn visie is een partij, zoals u, slechts geloofwaardig als ze ook rechtlijnig is. Als ze zegt wat ze doet en doet wat ze zegt. Om aan al deze karaktertrekken te voldoen, moet een partij volgens bepaalde basisprincipes opereren en hier simpelweg niet vanaf wijken. Enkele voorbeelden, als u me toestaat:

Als liberalen zit het sociaal economische ons in de genen. Wij pleitten sinds mensenheugenis voor vrijheid van ondernemen, jobcreatie, lage belastingen, minder regels en betutteling. De ondernemers, de vele KMO’s, eigenlijk alle ondernemende mensen, zouden dit discours moeten smaken. Maar dat doen ze niet. Of te weinig. Want waarom zouden ze? We verkondigen het ene maar stemmen het andere. We beloven belastingvermindering maar voeren extra taksen in. Ik durf stellen dat veel mensen ons zelfs als dé belastingpartij in deze regering beschouwen. Uiteraard moeten we de onkunde van de socialisten rechtzetten maar de Turteltaks is toch schandalig oneerlijk? Een geuzennaam onwaardig. Waar ‘de verbruiker betaalt’ onze duidelijke mantra zou moeten zijn bij de zoektocht naar inkomsten, doen we net het omgekeerde en laten de KMO’s en burgers opdraaien waar de groot­ste der­tig ver­brui­kers van elek­tri­ci­teit van de be­las­ting wor­den uit­ge­slo­ten.

Een ander heikel punt is de fiscaliteit. Hierin ligt misschien wel de grootste verontwaardiging bij vele van uw natuurlijke achterban. Als ondernemer betaal ik 34% belastingen. Ik draag trouwens met plezier bij want zo helpen we de taart herverdelen. Maar als ik in dezelfde week lees, dat de Bel­gi­sche tak van AB InBev dank­zij fiscale hoogstandjes slechts 4 pro­cent be­las­ting heeft be­taald, op 60 mil­joen euro winst. Dan komt mijn liberaal temperament in opstand. U moet dé pleitbezorger zijn van een faire, ondernemingsvriendelijke fiscaliteit. Altijd en overal.

Uw standpunt rond de asielcrisis liet weken op zich wachten. Wat is er niet allemaal de revue gepasseerd? ‘Wir schaffen das, kinderbijslag vluchtelingen afnemen, misplaatste steun aan angstige burgemeesters, plots geen maximum op aantal vluchtelingen,…. Mossel noch vis. We predikten hoop maar gaven toe aan de angst. Eindelijk weten we het: Liberalen beoordelen mensen niet van afkomst maar naar toekomst. Migranten zijn welkom als ze zullen bijdragen en vluchtelingen moeten tijdelijk geholpen worden. We tornen niet aan de Conventie van Genève en de Europese aanpak moet gevoerd aan de buitengrenzen. Oef.

De voorbeelden zijn legio wat me oprecht bezorgd maakt. Wat met uw visie over (kern)energie, mobiliteit, onderwijs, klimaat,… Als u het al niet weet of tenminste niet duidelijk en rechtlijnig naar voorbrengt en verdedigt, wat moet dat met uw kiezers doen? Mocht ik mijn bedrijf op diezelfde manier leiden, zouden onze medewerkers (uw leden) niet weten van welk hout pijlen te maken én onze klanten (uw kiezers) niet weten waarom voor ons te kiezen. Wij groeien net sterk omdat onze USP’s (unique selling points) zo duidelijk zijn en we nadien ook woord houden.

Mooie, blauwe partij,

De voorbije weken en maanden is de drang naar debat enkel groter geworden. Nu de voorzittersverkiezingen voor de deur staan, dient zich een unieke kans aan om onze ideeën opnieuw op scherp te stellen en ons klantenbestand (terug) naar een hoger niveau te tillen. We moeten terug het marktleiderschap opeisen. Het zit in ons DNA om met elkaar in debat te gaan. Debat is goed en zal ons opnieuw op de voorgrond brengen. We hebben op dit vlak een serieuze reputatie te verdedigen. Er maar één liberale partij, één ideeënpartij. Wat een opportuniteit.