12/03/2016

Mijn antwoord en een oproep aan Stefaan De Clerck

Stefaan De Clerck schreef me vorige week een open brief op Facebook:
https://www.facebook.com/stdeclerck/posts/1731641013716784?fref=nf
(de volledige tekst staat hieronder ook)

Dit is mijn antwoord

MIJN ANTWOORD EN EEN OPROEP AAN STEFAAN DE CLERCK

Beste Stefaan,

Bedankt voor uw open brief. Had die, eerlijk gezegd, toch niet zien aankomen hoor.
Niettemin, leuk lezen dat u me (allé, mijn politieke acties) wat volgt, het doet plezier dat iemand met uw ervaring sommige van mijn standpunten smaakt.
Of zoals u het schrijft, mijn ‘debat-bereidheid en onbevangen openheid’. Amai, nog niet 😉
Ik wil me alvast excuseren voor mijn late antwoord. Maar er is de laatste week veel (onverwachts) gebeurd, dus wilde ik eerst alles rustig laten ‘zakken’.
Met de Gemeenteraad, nu maandag, voor de deur, leek het me echter een uitgelezen moment om te reageren.

Beste Stefaan,

Uw brief start met complimenten mbt mijn acties in de nationale politiek, gaat over in een oproep en een sneer naar de Kortrijkse politieke actualiteit.
Sta me toe me in mijn repliek enkel te focussen op Kortrijk, dat lijkt me het meest effectief en relevant.

Het moet van het hart dat (ook) ik erg ontgoocheld ben in het niveau tijdens de Kortrijkse Gemeenteraad. Als kersvers lid van de meerderheid keek ik in 2013 reikhalzend uit naar mijn eerste raden.
Maar mijn idealisme en enthousiasme kregen snel een deuk. Vanaf de eerste raad en de eerste minuut was de toon gezet.

Ik schreef er toen (bijna exact drie jaar geleden) deze blog over: http://www.arnevandendriessche.be/mijn-eerste-weken-in-de-kortrijkse-politiek/

 Meerderheid en oppositie kropen in de loopgraven en zijn er vooralsnog niet uitgeraakt. De Gemeenteraden zijn nutteloze, langdradige en langdurende politieke shows van een bedroevend niveau.

Uiteraard heb ik op dagdagelijkse basis, als gemeenteraadslid en Open Vld voorzitter, politieke contacten over de dossiers met mensen van het college en ben ik dus (meestal) perfect op de hoogte van de beslissingen. Maar het klopt dat u me tijdens de Gemeenteaard niet al te vaak hoort participeren. De hoofdreden is simpel: de soep is de kool niet waard om me actief te mengen in dit maandelijkse verplicht nummertje. Enkel als het over ‘mijn’ dossiers gaat, zal ik altijd reageren, vragen en verdedigen.

Gelukkig weet u ook dat dit niet betekent dat ik me niet inzet voor onze Stad. Als co-voorzitter van Feest In Kortrijk trekken we (Kelly en ik) de grootste Kortrijkse evenementen en tillen we die naar een hoger niveau.

Het deed me trouwens plezier dat u ons oprecht feliciteerde met de laatste Kerstmarkt. Nu hebben we wekelijkse vergaderingen met het vizier op Sinksen 2016 en de zomerconcerten. Als Politieraadslid heb ik net nog de Kortrijkse Takeldiensten eerlijkere tarieven helpen hanteren. Samen de studenten en de café’s stond ik aan de wieg van de eerste ‘echte’ Student Street Concert. Binnenkort zal ik als – kersvers – lid van het BID (het Handelsdistrict) samen met de handelaars (en de bevoegde schepen) de zaken (koopzondagen, evenementen, aantrekkingskracht shoppen,…) nog beter uit de verf proberen te doen komen. Ik zo nog even doorgaan.

Sinds het onverwachte en spijtige vertrek van onze collega Eline Brugman, krijg ik de kans om vanaf april volgend jaar Koen Byttebier als schepen op te volgen. Enkele complottheorieën ten spijt, kwam dit als een totale verrassing. Ik beschouw het als een grote eer gevraagd te zijn voor deze job en zal deze dan ook met al mijn energie en goesting aanvatten. Wees gerust, de ideeën en plannen borrelen nu al op. Mijn rol in de Gemeenteraad wordt dan ook totaal anders. Van een controlerende naar een uitvoerende functie. Ik zal uiteraard navenant acteren in de Gemeenteraad. Het hoeft geen betoog dat ik er enorm naar uit kijk.

Mijn schepenambt volgt echter pas binnen een dik jaar. Ik hoop dan ook dat we het komende jaar – samen & tegelijkertijd – uit onze stellingen kruipen.

Sta me toe enkele suggesties te doen. Eentje aan de meerderheid: wij moeten ophouden naar vroeger te verwijzen bij elke interventie of voorstel. Vroeger is vroeger, nu is nu. Er zit veel ervaring in onze Gemeenteraad. We kunnen die soms wel gebruiken. En eentje aan de oppositie: stop alstublieft met muggenziften over regeltjes en structuren en een nutteloze show op te voeren tijdens de Gemeenteaard. Als jullie dan toch zo’n waardevolle voorstellen hebben, waarom bespreek je ze niet even vooraf om te kunnen landen voor of tijdens de Gemeenteraad? En misschien nog eentje voor beide: we moeten stoppen met de man te spelen in plaats van de bal. Professioneler en zachter communiceren is een logische eerste stap.

Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om een pluim geven aan onze Gemeenteraadsvoorzitter Piet. Ik vind oprecht dat hij deze chaos op een integere manier probeert te managen. We zouden beter allemaal zijn voorbeeld volgen.

Beste Stefaan,

De volgende verkiezingen zijn nog veraf en er volgen nog veel Gemeenteraden. Wat wordt het? Ruzie of debat? Show of werken?
Wie weet dat onze brieven iets veranderen. Laat ons hopen. We ontdekken het maandag ;).

En wees gerust, de stadscoalitie (en ik als toekomstige schepen van Personeel) heeft geen plannen om het stadhuis binnenkort af te schaffen. De Burgemeester gaf gewoon (en terecht) zijn toekomstvisie op het droomscenario waar ‘Het’ Stadhuis overbodig wordt en ‘De’ Stad haar burgers op een individuele, op maat, zo veel mogelijk digitale, rechtstreekse manier bedient. Dus, geen schrik, alles komt goed.

Kortrijkse groeten,

Arne

Open brief Stefaan De Clerck

Beste Arne,

Je zal wellicht niet verrast zijn als ik je op mijn beurt ook een open brief schrijf.

Enige dagen geleden stuurde jij een opgemerkte open brief aan jouw partij, eigenlijk aan jouw voorzitster. Journalisten en commentatoren waren in hun nopjes en je werd onmiddellijk gespot als jonge kandidaat -uitdager-voorzitter.

Na een “zeer hoopvol” gesprek met Gwendolyn – weeral prozaïsch beschreven in de media – beslis je geen kandidaat te zijn, of ten minste nu nog niet.
Jouw brief aan Open VLD was moedig en blijkbaar ook raak. Maar de golven zijn net iets te vlug weer gaan liggen. Gwendolyn is enige kandidaat gebleven (net zoals bij CD&V) en profileert zich met een forse onderwijsuithaal naar Hilde Crevits (ik ga er van uit dat dit toch niet het hoopvolle teken was dat je gekregen had).

Ook jouw vorige brief vond ik knap: “Burgemeesters, stop met burgers schrik aan te jagen”. Je pleitte voor een genuanceerd discours in het migrantendebat. Je stelde: “Want liberalen zijn van oudsher fan van directe inspraak, vooruitgangsoptimisme zit in hun DNA en zij gaan er niet van uit dat alles boven de hoofden van de burgers moet beslist worden”.

Je pleit voor een duidingsmoment met de boodschap: “Creëer als stad en als burgemeester een sfeer van empathie, begrip, nuance én inspraak. Verziek het debat niet met onheilsberichten”. Goed gezegd.

Ja, ik waardeer jouw debat-bereidheid en onbevangen openheid. Laat je dus niet ontmoedigen als je gepromoveerd wordt tot “nieuwe tsjeef”.
Alleen sterke persoonlijkheden durven nuance en lange termijnvisie aan. Dit is een kwaliteit en het is dus zeker geen blaam om als enerzijds-anderzijds-politicus gecatalogeerd te worden.

Ik hoop dat je je nek blijft uitsteken in die voluntaristische aanpak. Uiteraard doet het me denken aan Felix, mijn jongste zoon met wie je overigens regelmatig in wereldverbeterend debat gaat. Zijn “Shame”-betoging had een zelfde soort inspiratie en gedrevenheid.

Ik hoop dat de voorhoede van jullie nieuwe generatie de juiste balans vindt tussen de noodzakelijke diepgang van een maatschappij-visie en de frivole communicatie-cultus van vandaag. Het is hier niet de plek en het moment om die nieuwe stijl onder de loep te nemen, maar ik ben wel optimist (ook christen-democraten hebben een sterk vertrouwen in de toekomst!) en hoop dus dat je met andere bruggenbouwers zal gaan voor openheid, visie, veel dynamisme en stevige resultaten.

Terug naar jouw open brieven.
Enerzijds (sorry voor het woord) heb je nu al geleerd dat zo’n initiatieven onmiddellijk de nodige vragen oproepen (wat bedoelt hij echt ? wat is zijn persoonlijke agenda ? door wie wordt hij gestuurd ? wat is zijn volgende stap of trap ?…) maar anderzijds (nogmaals sorry) weet je best dat zo’n brief maar geloofwaardig blijft als er na de woorden ook daden volgen.
Als je je nek uitsteekt, verwacht iedereen dat je doorgaat.

Wel, daarin wil ik je met mijn antwoord aanmoedigen.

Je hebt het hart duidelijk op de juiste plaats, je ben zeer ondernemend en je zou graag verder gaan in de politiek. Doen dus.

Al enkele jaren zijn we collega gemeenteraadslid in Kortrijk. Ikzelf in de oppositie, jij in de meerderheid (vooralsnog dank zij de broodnodige steun van 2 ex-Vlaams Belangers ,maar dat geheel terzijde).

Mag ik er op rekenen dat ik je voortaan ook in de gemeenteraad met eenzelfde elan zal horen?
Dat je met mij zal aandringen opdat wel degelijk ernstig geantwoord wordt op relevante vragen?
Dat je je vriend Open VLD-burgemeester van Kortrijk zal aanmoedigen even zijn burgers te consulteren als hij aankondigt het stadhuis af te schaffen? (Onlangs is al het stedelijk museum afgeschaft, wat volgt nog?)
Deel je die ambitie?
Moeten de burgers schrik hebben ? Neen toch!

Beste Arne, laat ons kiezen voor een goed en genuanceerd debat over de grote dossiers die ook onze stad aanbelangen. Dit is goed voor iedereen.
Jouw brieven zijn fris en beloftevol. Tijd nu om te handelen en eigen verantwoordelijkheid op te nemen. De gemeenteraad is daar voortaan een gedroomd platform voor !

Vele groeten
Stefaan De Clerck