Kortrijk wil sociale media inzetten voor preventie- en veiligheidsbeleid

12 mei 2014 – Stad Kortrijk laat op dit moment onderzoeken hoe het sociale media kan inzetten voor haar preventie- en veiligheidsbeleid

Gezamenlijk sneller alarm slaan en sneller ingrijpen helpt overlast en misdrijven voorkomen. ComProNet (Community Protection Network) – een innovatieve aanpak voor preventie en veiligheid – maakt dit met nieuwe media mogelijk. ComProNet bestaat reeds in Nederland en werkt op deze wijze.

Deelnemers aan de ComProNet kunnen via een App op een smartphone aangeven dat zij getuige zijn van een bedreigende situatie of een misdrijf. Hierbij gaat het ook om incidenten waar zij niet rechtstreeks bij betrokken zijn, bijvoorbeeld een brand of overval aan de andere kant van een plein. Zo kunnen zij ondersteuning vragen van politie en andere deelnemers.

Een andere mogelijkheid is het maken van foto’s van een situatie die via de app met de politie worden gedeeld. Verder kunnen de deelnemers via een Twitter-bericht met daarin het trefwoord @ComProNet rechtstreeks aan de politie een bericht sturen. Doordat smartphones via GPS de geografische locatie van de deelnemer doorgeven kan hulp snel ter plaatse zijn. Hoewel er veel technologie wordt gebruikt gaat het vooral om communiceren van ad-hoc groepen van participanten rondom incidenten. Dat vereist ook een andere mindset van de betrokkenen. Uit de eerste evaluaties in Nederland blijkt dat het project op diverse gebieden (van techniek tot gebruikers ervaring) reeds veel successen heeft geboekt.

Politieraadslid & voorzitter OpenVld Kortrijk Arne Vandendriessche heeft dit systeem bekeken en vindt dit een waardevol initiatief. ‘Kortrijk kan hier voorop lopen en technologie adequaat inzetten om mensen te helpen, gevaarlijke situaties op te lossen én de criminaliteit aan te pakken. Het juiste en verstandig gebruiken van technologie zorgt voor een veiligere stad.’

Er loopt nu een vergaand en vergevorderd onderzoek én onderhandeling met de Nederlandse firma om dit ook in Kortrijk te implementeren. En dit in samenwerking met de intercommunale Leiedal.

In Kortrijk zal uiteraard rekening worden genomen met de bestaande privacyregels en wetgeving. Zo zou het project in verschillende stappen worden uitgerold, waarbij eerst gekeken wordt naar ‘bevoegd’ personeel zoals stadswachten, politie en stadsmedewerkers, om het systeem dan langzaam uit te rollen naar de gewone burgers. Tevens zouden eerst de niet-dringende gevallen (sluikstorten, hondenpoep, affichage,..) aan bod komen en later de meer dringende en gevaarlijkere situaties (diefstal, gevechten, inbraak,…).