Het Plein moet een echt Central Park worden

Iedereen kent Het Plein. Het is centraal gelegen, heeft twee speelpleinen, ligt op wandelafstand van 3 scholen, heeft een centrale ontmoetingsplaats met tribunes en er is veel groen. Eigenlijk zou het Plein één van de meest bruisende stadsparken moeten zijn. Daarom wil de stad nu een nieuwe dynamiek creëren door op zoek te gaan naar een langdurige invulling voor Het Kaartershuisje.

Leefbaarheid plein

Ondanks de vele mogelijkheden van het park kampt het met een moeilijke reputatie. Er werden de laatste jaren veel inspanningen gedaan, mét resultaat. De stad gooit nu een extra troef op tafel: Het Kaartershuisje. Er wordt een creatieve en originele commerciële uitbater gezocht. Op die manier hoopt de stad een frisse wind te laten waaien door het Plein. De nieuwe invulling moet een opstapje zijn naar meer beleving in het park. Meer mensen zullen het Plein bezoeken en er ook langer vertoeven. Daardoor krijg je sociale controle en een nieuwe dynamiek.

Timing

Het doel is om de concessie laagdrempelig te houden om voldoende ruimte te laten voor verschillende ideeën en invullingen. We mikken op een langdurige concessie omdat er wel wat investeringen en kosten komen bij kijken die de concessiehouder zal moeten dragen?
Nu donderdag, 30 november, om 19u, is er in en rond het kaartershuisje een overleg gepland met de buurt. Alle geïnteresseerden zijn welkom. De plannen worden uit de doeken gedaan tijdens een drankje.
De stad zal alle opmerkingen en ideeën meenemen in het opstellen van de voorwaarden voor de nieuwe invulling.
In Januari wordt het lastenboek goedgekeurd op de gemeenteraad, in februari kan dan de officiële oproep van start gaan. Vanaf dan kunnen geïnteresseerden hun project indienen.
In maart zal een onafhankelijke jury zich buigen over alle ingediende projecten en er het beste uitkiezen. Vanaf mei kan de nieuwe uitbater dan aan de slag met Het Kaartershuisje.

Historiek

Het is opgetrokken in de stijl van expo ’58 en om die reden ook gedeeltelijk beschermd. De houten spanten in het huisje zijn gemaakt door het bekende Kortrijkse bedrijf Kunstwerkstede De Coene.
Vroeger deed het kaartershuisje dienst als ontmoetingsplaats voor de buurt. De voorbije 10 jaar was het in bruikleen bij het OCMW. Het OCMW organiseerde daar buurtwerking en stelde het huisje open voor verenigingen. Sinds september is die bruikleen afgelopen. Nu wordt het huisje nog gebruikt door basisschool het Fort.

Schepen voor Gebouwen Arne Vandendriessche: Het Kaartershuisje is een icoon. Al wie het Plein kent, kent het huisje. Ik reed er zelf als student meerdere malen per dag door. Door dit initiatief willen we het tot een echt Central Park maken. Een originele, creatieve commerciële invulling zal extra beweging creëren waardoor het Plein weer meer tot leven komt. We hopen dat de andere commerçanten die aan het Plein grenzen het voorbeeld zullen volgen. Hopelijk komen ze massaal af naar het infomoment.

Arne Vandendriessche

About Arne Vandendriessche

  •  

Leave a Comment