Gezocht: Creatieve uitbater(s) voor de Raadskelder

De raadskelder is een prachtige locatie in het centrum van de stad. Via dit project willen we het pand teruggeven aan de Kortrijkzanen. Het is tegelijk een unieke kans om te onderzoeken wat de raadskelder in z’n mars heeft voor mogelijke toekomstige projecten. Vandaar dat ik als schepen van gebouwen mijn schouders zet onder dit project.

Met de Stad Kortrijk zijn we op zoek naar een creatieve uitbater(s) om een leuke plek te maken van de Raadskelder voor een ruimpubliek. Door haar ligging en historische karakter heeft de Raadskelder een groot potentieel om een unieke en aantrekkelijke toplocatie te worden.

De stad zoekt concreet een uitbater(s) voor de periode 1 september 2017 tot 1 februari 2018.
De stad Kortrijk zal niet investeren in de huidige fysieke toestand van de Raadskelder.

Bekendmaking en selectie

De kandidaten krijgen tot 14 juni de tijd om een concept in te dienen. Aansluitend wordt een selectie voorzien van de
voorstellen. Het is mogelijk dat gevraagd wordt aan diverse projectindieners om samen te werken
wanneer dit versterkend en complementair blijkt.

De verantwoordelijkheid van de samenwerkingsverbanden, is tussen de projectindieners zelf te bespreken.

Terugkoppeling met de dienst bedrijfsvoering van de stad is noodzakelijk. Ook een samenwerking met de
stad moet mogelijk zijn (bv. recepties).
De stad zal erop toezien dat de sfeer en historiek van het pand gerespecteerd blijft. Overlast voor de buurt
wordt niet geduld. Indieners worden bovendien beoordeeld op hun ervaring, eerdere projecten ofreferenties.

De Raadskelder vrijblijvend bezoeken kan. Stuur een mailtje naar raadskelder@kortrijk.be Dan regelen we een
afspraak.

Hoe stel je je kandidaat?

Kandidaturen kunnen digitaal worden ingediend via raadskelder@kortrijk.be tegen uiterlijk 14 juni 23u59.
We verwachten ook een papieren versie gericht aan het College van burgemeester en schepenen uiterlijk tegen 16 juni 2017 op het adres, Grote Markt 54 te Kortrijk. De met de post toegestuurde inschrijvingen moeten verzonden worden onder dubbele omslag, ten laatste 5 kalenderdagen voor het openen van de biedingen.
De buitenste omslag mag de naam van de titularis van de offerte of de firmanaam niet kenbaar maken. De buitenste omslag zal melding maken van het woord offerte, de binnenste omslag zal slechts de melding dragen “Offerte voor de tijdelijke uitbating van De Raadskelder”.

Het openen van de biedingen zal plaatsvinden in de vergaderzaal van de Directie Facility, Grote Markt 54. Op 20 juni om 9u30 openen we alle omslagen. Het college van burgemeester en schepenen zal de uitbating toewijzen rekening houdend met de persoonlijke ervaring en betrokkenheid van de kandidaat.

Gebruik onderstaande criteria om je concept uit te schrijven:

•Originaliteit van het concept

•Sterkte van het businessplan met een overzicht van de investeringen

•Mate van tegemoetkoming aan de doelstelling van De Stad: namelijk, het creëren van een aantrekkelijke plek voor zowel een ruim publiek als een publiek dat op zoek is naar plekken met een sfeer en setting eigen aan de latere uren.

De stad stelt de Raadskelder gratis ter beschikking vanaf 1 september 2017 tot 1 februari 2018. Voor de energie en water kosten wordt een maandelijks vast bedrag van € 100 aangerekend ten laste van de toekomstige uitbater.

Meer info en het lastenkohier vind je hier

Arne Vandendriessche

About Arne Vandendriessche

  •  

Leave a Comment