België is donorkampioen, dankzij Kortrijk

Nergens in Europa is het aantal nieuwe donoren afgelopen jaar zo sterk gestegen als in ons land. Met dank aan de stad Kortrijk dat met een campagne dubbel zoveel inwoners kon overtuigen.

Ons land hoort al langer bij de beste leerlingen van de klas als het aankomt op orgaandonatie. Met 30,6 orgaandonoren per miljoen inwoners prijkte België vorig jaar op de tweede plaats van Eurotransplant, een netwerk dat acht Europese landen bundelt die samenwerken op het vlak van orgaandonatie en -transplantatie. Daarmee geven we onze buurlanden Nederland (14,3) en Duitsland (9,3) het nakijken. Enkel Kroatië doet het beter met 31,8 orgaandonoren per miljoen inwoners.

Als het van het Kortrijkse stadsbestuur afhangt, wordt België binnenkort zelfs hét donorland van Europa. Eind september vorig jaar lanceerde het de campagne ‘Red acht levens in één minuut’. In een ultrakort tijdsbestek kunnen inwoners zich registreren als donor op het stadhuis.

Sinds de start van de campagne is het aantal donoren zo goed als verdubbeld van 1.667 naar 3.210 en zorgt Kortrijk er in zijn eentje voor dat België met 8 procent nieuwe donoren de sterkste stijger van Europa is.

“Tegen eind september willen we de kaap van 5.000 donoren ronden en zo Kroatië van de troon stoten als het donorland van Europa”, zegt schepen Arne Vandendriessche (Open Vld). “We hopen dat andere Vlaamse steden ons voorbeeld volgen, want de noodzaak aan donoren blijft groot. Vorig jaar nog stierven er honderd landgenoten doordat ze niet tijdig een geschikt orgaan konden krijgen.”

Verzet aantekenen

Luc Colenbie, transplantatiecoördinator van het UZ Gent en de autoriteit op vlak van orgaandonatie in ons land, beaamt het belang van campagnes. “De Belgische wetgeving stelt dat iedereen potentieel orgaandonor is na zijn overlijden, tenzij je tijdens je leven daar verzet tegen aangetekend hebt. In de praktijk worden nooit zomaar organen weggenomen. Een arts zal informeren naar de wil van de overledene bij nabestaanden”, zegt Colenbie.

“Als de overledene niet geregistreerd is als donor en zijn wil nooit geuit heeft, dan is dat een zeer moeilijke keuze die zijn nabestaanden moeten maken op een emotioneel moment”, geeft hij aan. In 12 tot 15 procent van de gevallen weigert de familie een orgaandonatie.

“Daarom blijft het belangrijk om je te registreren en erover te praten met vrienden en familie. Campagnes als die van Kortrijk kunnen heel wat families onnodig leed besparen”, benadrukt Colenbie.

Sowieso zal het aantal geregistreerde donoren in ons land de komende jaren stijgen. “Binnenkort zal de overheid het ook mogelijk maken om je als orgaandonor te registreren via je elektronische identiteitskaart.”

Toch zullen de wachtlijsten nooit helemaal verdwijnen, weet Colenbie. “Het aanbod zal nooit volledig aan de vraag voldoen, onder meer omdat steeds meer mensen in aanmerking komen voor een transplantatie, zoals 75-plussers.”

De Morgen – 09 Aug. 2018