Author: Arne Vandendriessche

Fuck Design?

De vorige jaren werd er inderdaad vaak (te pas en onpas) geschermd met het woord design, werd design synoniem aan hautain en kreeg het een wrange nasmaak bij de Kortrijkzanen.

Read More

Mijn eerste weken in de Kortrijkse politiek

Mijn eerste weken (36-dagen) als kersvers lokaal politicus maken me – eerlijk gezegd – noch warm noch koud.

Read More

Mijn visie op Kortrijk

Een stad die bruist De woensdag voor de Sinksenfeesten verbood het schepencollege om nog muziek te spelen na middernacht. Onder druk van de actie die ik opzette samen met een groep cafébazen werd dit versoepeld. Maar die dag heb ik besloten om me kandidaat te stellen. Kortrijk is een leuke stad, maar ze mag best wat meer bruisen. We moeten weg van de tearoom-mentaliteit.
Read More

Knack (06/06/2012)

Kortrijkse jongeren gaan met K35 de G1000 achterna woensdag 06 juni 2012 om 23u06 Kortrijk – Wat de G1000 voor België was, moet de K35 voor de Kortrijkse jeugd worden. 35 jongeren tot 35 jaar die niet politiek actief zijn, gaan in debat over concrete Kortrijkse …

Read More