2.476 Kortrijkzanen betrapt op sociale fraude en geschrapt

Kortrijk speurde afgelopen zes jaar actief naar sjoemelaars met adres KORTRIJK – Een domicilie of officieel adres hebben, maar er niet wonen: het is een vaak voorkomende vorm van sociale fraude. “Stad Kortrijk zette daar de afgelopen zes jaar hard op in en betrapte al 2.476 inwoners”, aldus Arne Vandendriessche. “Ze werden allen uit het bevolkingsregister geschrapt.”

Zijn Kortrijkzanen sociale fraudeurs? Dat is overdreven, al blijkt uit cijfers van stad Kortrijk wel dat de afgelopen zes jaar bijna één op de dertig inwoners op sociale fraude betrapt werd. Het zijn personen die een domicilie in Kortrijk hebben, maar er niet wonen. Sinds 1 januari 2013 schrapte de bevolkingsdienst al 2.476 mensen uit het bevolkingsregister.

“De stad gaat over tot ambtshalve schrappingen als er bewijs is dat een persoon niet op het adres verblijft dat hij of zij aangeeft”, zegt schepen van Mensen Arne Vandendriessche (Open VLD). “Mensen liegen om verschillende redenen over hun adres. Meestal is dit in het kader van fraude. Zo ontvangen alleenstaanden een hogere uitkering dan samenwonenden maar ook leegstandsbelasting wordt zo ontdoken.”

In de gevangenis?

“In een op drie gevallen is er geen sprake van fraude. Iemand is bijvoorbeeld overleden en dat werd niet doorgegeven aan de stadsdiensten. Of iemand vertrok op wereldreis zonder ons op de hoogte te stellen. Dat moet vanaf het moment dat je minstens drie maanden weg zal zijn.”

Er zijn verschillende manieren om te weten te komen of iemand al dan niet effectief op een bepaald adres woont. Meestal is een eerste indicatie de post die terugkeert. Een andere manier is via meldingen door de wijkwerking van de politie, het OCMW, advocaten of andere instanties.

“Na zo’n melding start de politie een buurt- en woningonderzoek op”, aldus nog de schepen. “Ook in de gemeente waar de persoon wellicht zijn adres heeft, wordt een onderzoek opgestart. Daarbij wordt ook nagegaan of de betrokkene niet langdurig in een ziekenhuis, instelling, gevangenis… is opgenomen.”

Indien uit dat onderzoek blijkt dat er voldoende elementen zijn om over te gaan tot een schrapping, start de stad met de opmaak van een dossier en doet een voorstel aan de betrokkene. Hierbij krijgt hij of zij een laatste kans om zijn daadwerkelijke adres aan te geven. Indien op de laatste waarschuwing geen reactie komt of blijkt dat het nieuw opgegeven adres vals is, gaat de stad over tot een ambtshalve schrapping.

Paspoort geannuleerd

“We schrappen niet zomaar. Het is een laatste middel om mensen die blijven weigeren hun juiste adres op te geven, daartoe te verplichten”, stelt Arne Vandendriessche. “Tegelijk vinden we het als stad onze plicht om fraudeurs op te sporen, want zij kosten de stad veel geld. Ik denk aan leeflonen, uitkeringen of andere voordelen die zij onterecht krijgen.”

Wie ambtshalve wordt geschrapt, ziet alle identiteitsdocumenten geannuleerd zoals het rijbewijs, de e-ID… Ook alle rechten op uitkeringen en andere sociale voordelen vervallen. Die kunnen pas opnieuw worden aangevraagd indien de persoon opnieuw een juist adres aangeeft.

Krant van West-Vlaanderen/Kortrijk-Menen – 28 Sep. 2018

Arne Vandendriessche

About Arne Vandendriessche

  •  

Leave a Comment